Clubregels

De clubregels van Videoclub Deurne

Iedere clublid wordt geacht minstens eenmaal per jaar een korte video te maken.

Iedere gemonteerde video wordt een keer in stilte bekeken. Maximaal 15
minuten, tenzij besloten wordt dat de video wordt afgekeken. Tijdens
het voor de tweede keer tonen van de video mag iedereen commentaar
geven en wordt de vertoning zo nodig gestopt.

Ongemonteerd materiaal mag vertoond worden als het de bedoeling is
dit later te monteren. Na 1 keer bekijken (max. 15 min.) wordt besproken
hoe de video gemonteerd zou kunnen worden.

Iedere clublid wordt geacht minstens eenmaal per jaar een korte video
te maken. Dit is de enige verplichting die de club kent (naast het tijdig
betalen van de contributie van 60 euro per jaar).